متقاضیان شرکت در همایش با توجه به نوع عضویت خود، می توانند مبلغ حق ثبت نام را به شماره حساب 0110992839000  نزد بانک ملی ایران شعبه قنات کوثر به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی واریز کنند و تصویر مستندات واریزی و مستندات نوع عضویت خود را پس از بارگذاری در سامانه "همایش روانشناسی و زندگی سالم" به آدرس  ایمیل phl2020@iauctb.ac.ir نیز ارسال نمایند:

شایان ذکر است اصل رسید در روز همایش هنگام پذیرش دریافت خواهد شد.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,200,000 ریال
2
2,500,000 ریال
3
3,000,000 ریال
4
1,500,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.