«بسم ا... الرحمن الرحیم»

 

«من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون*»                                                                    «سوره نحل آیه 97»

 

هر کس که کار نیک انجام دهد، چه مرد و چه زن، و با ایمان باشد، ما او را با زندگی پاک و درست زنده خواهیم نمود و به یقین مزدشان را به بهتر از آن چه انجام می دادند خواهیم داد.

 

 

باید پذیرفت که هر فرهنگی با توجه به جهان بینی حاکم و نظام اعتقادی و ارزشی حاکم بر آن رویکرد خاصی به "زندگی سالم" و "سبک زندگی" دارد. از نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه های علوم انسانی مثل روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و سایر حوزه های علوم انسانی انتظار می رود با دقت نظر علمی، تحولات، تغییرات، نیازها و انتظارات جدید در زمینه "سبک زندگی" و "زندگی سالم" را مورد مطالعه قرار داده و با نگاهی آسیب شناسانه نسبت به سبک زندگی موجود در جامعه ایران، الگوهای ملی و بومی در جهت تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی ارائه نمایند امید است دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با برگزاری همایش ملی روانشناسی و زندگی سالم گام کوچکی در جهت تبیین نظریه سبک زندگی اسلامی ایرانی بردارد.

امیر حسین محمودی

دبیر همایش