حمایت کنندگان اصلی
حامیان همایش
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
انجمن کودکان استثنائی ایران
شورای اسلامی شهر تهران
انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران
انجمن روانشناسی سلامت ایران
انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
دانشگاه علامه طباطبائی
قوه قضائیه
انجمن مشاوره ایران
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
انجمن روانشناسی ایران
مجتمع تجاری ، رفاهی مهراد
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
فروشگاه های زنجیره ای رفاه
موج دانش سیویلیکا
دانشگاه شهید بهشتی