راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله (اصل مقاله) و شرایط پذیرش آن
17 دی 1398
راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله (اصل مقاله) و شرایط پذیرش آن

نویسندگان محترم مقالات لطفا به توضیحات زیر توجه نموده و بر اساس آن نسبت به نگارش خلاصه مبسوط مقاله خود اقدام فرمایند. شایان ذکر است که پذیرش نهایی مقاله منوط به دریافت متن کامل (خلاصه مبسوط) و تایید آن است.

 1. فقط خلاصه مبسوط مقاله‌هایی بررسی خواهند شد که بر اساس راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله، نوشته شده و تا تاریخ 15  اسفند ۱۳۹۸ به وبگاه همایش ارسال شده باشند.
 2. مقاله (خلاصه مبسوط) باید کاملاً منطبق با راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله بوده و اصول کلی نظری، مدل سازی و روش شناسی در آن مراعات شده باشد. برای دریافت راهنمای نگارش خلاصه مبسوط مقاله، اینجا را کلیک کنید.
 3. مقاله باید اصیل بوده و پیش از این به چاپ نرسیده و یا ارایه نشده باشد.
 4. پذیرش نهایی مقاله می تواند منوط به انجام اصلاحات پیشنهادی از جانب داوران باشد.
 5. مقاله ها با نظر کمیته علمی به صورت سخنرانی یا پوستر ارایه خواهند شد.
 6. ارزش علمی مقاله های پوستری،  معادل مقاله های ارایه شده به صورت سخنرانی است.
 7. مجموعه مقالات کنگره در لوح فشرده ای منتشر خواهد شد.
 8. لازم به یادآوری است که اگرچه انتشار مقالات به عنوان ویژه نامه در یک مجلۀ علمی-پژوهشی ارزشمندی خاص خود را داراست، با این وجود شایان ذکر است که امتیاز تعلق گرفته به این مقالات برابر با امتیاز انتشار مقاله در مجموعه مقالات کنگره خواهد بود.
 9. ضمنا مقالات در ISC، SID و سیویلیکا نمایه خواهد شد. 
 10. انتشار مقاله های پذیرفته شده در کتابچه یا لوح فشردۀ مجموعه اولین همایش روانشناسی و زندگی سالم و همچنین دریافت گواهی ارایه مقاله (شفاهی و پوستر)، مشروط به ثبت نام نویسندۀ اول مقاله در همایش و پرداخت هزینۀ ثبت نام  مطابق با توضیحات مندرج در جدول هزینه ها می باشد.